تلفن      دامغان 35239771-023
                      شاهرود 32343769-023
    فکس      دامغان 35235323-023
                      شاهرود 32343769-023
    تلفن همراه      09125318766

    ایمیل      info@saamane.com
    آدرس      فروشگاه و دفتر مرکزی : سمنان - دامغان- بلوار پیروزی(جنوبی) - پایین تر از بانک ملی - سامانه

                          فروشگاه شاهرود : سمنان - شاهرود - بلوار قدوسی رو بروی اداره استاندارد -سامانه

فرم تماس با ما


@

www